Året 2020 ble et dramatisk år for alle.

Ved juletider i fjor ante man at noe var på gang og i februar gikk alvoret opp for oss hvor alvorlig Covid19 skulle bli. Ting ble etterhvert nedstengt, folk mistet jobbene sine flere næringer måtte stenge ned eller stramme inn. For oss som bor i Larvik skal vi være utrolig stolt av hvordan Larvik kommune taklet utfordringer på utfordringer. Mye skjedde under ledelse av kommunalsjefen for helse og mestring Guro Winsvold og hennes team. Helsepersonell tok ansvar og mange jobbet nesten døgnet rundt for å verne om våre innbyggere. Sykepleiere og andre innen helsesektoren sto på og gjorde et imponerende stykke arbeid. I alt slags vær som vanlig reiste sykepleiere og andre i hjemmetjenestene ut til mennesker som hadde behov for dem og dette medførte sikkert mye ekstra arbeid og var tidkrevende. Kreftkoordinatoren i kommunen, Tone Sørum fikk vel også mye merarbeid dette året, men som vanlig tror jeg hun taklet arbeidet sitt med mennesker, folk som mistet sine kjære og oppfølging.

Ambulansepersonell sørget for at bilene var trygge som også krevde merarbeid. Leger måtte svare på spørsmål de kanskje ikke viste svaret på selv og legevakten fikk vel også ekstra mye å gjøre når vi etterhvert skjønte alvoret av hva som var i ferd med å skje. Folk var flinke til å hjelpe de som kanskje hadde det vanskeligst, Frelsesarmeen hadde lange dager for å ta imot mat og gaver til vanskeligstilte. Jeg føler at som innbygger i Larvik er vi trygge på at Larvik kommune gjør alt som står i deres makt for at vi innbyggere skal føle oss trygge, de informerer daglig og igjen så må vi takke for den innsatsen og arbeidet de har nedlagt, jeg tror de fleste har fått en fornyet tillit til mye innen Larvik kommune.

Covid-19 vil forfølge oss langt inn i 2021, nå må innbyggerens også ta sitt ansvar å lytte til de som hittil har gitt oss store doser med trygghet, informasjon og vitenskap om denne grusomme pandemien. Det er ikke så mye mer å si, mange sitter alene med grublerier og tanker i denne mørketiden og det hjelper heller ikke at regnet satt preg på avslutningen av dette året. Godt nyttår til de menneskene som står på døgnet rundt for oss, måtte det neste året bli så mye mye bedre.

Tusen takk