Til vanlig overlater vi det mest dyrebare vi har – nemlig barna våre – til deg. Vi leverer treåringen i barnehagen, vi følger førsteklassingen til skolen – eller vi vinker tenåringen av gårde en travel morgen. En daglig rutine i en ellers normal hverdag. Hver dag får du ansvaret for at våre håpefulle blir sett, hørt og fylt med kunnskap og erfaringer som gjør dem klare til resten av livet og resten av verden.

Det har vært litt annerledes i år. I år har vi alle fått kjenne på hvor mye det betyr å ha en barnehage eller en skole å gå til. Vi har for alvor sett verdien av en barnehage og en skole som gir sosialt fellesskap, trygghet, lek og læring. Og – ikke minst – har vi fått et nytt bilde av hva nettopp du bidrar med i våre barns liv.

Hver dag fyller du våre håpefulle med kunnskap og ferdigheter. Du gir en klem når livet går de imot, og en vennlig klapp på skuldra når de trenger enn oppmuntring. Du løfter de små opp på fanget for å trøste og lytte. Du tar den ekstra telefonen for å sjekke hvordan det går med hjemmeundervisningen. Eller du åpner internatet for å gi noen av våre sårbare ungdommer en skolehverdag med forutsigbarhet når det meste var stengt ned.

Dette har ikke vært et normalt år, og det er heldigvis ikke en situasjon vi skal leve med til vanlig. Det tror jeg ingen av oss hadde maktet. Samtidig er det formidabelt å se hva nettopp du og dine kolleger har fått til og hvor mye dere har bidratt med i en så ekstraordinær situasjon.

Du som har lang fartstid i skole eller barnehage har vært med på og drevet fram en utvikling og digitalisering vi aldri før har sett maken til. Takk for at nettopp du står i det, dag etter dag, uke etter uke – og måned etter måned.

Du som kanskje er i din aller første jobb etter utdanningen har fått en brå start på yrkeskarrieren. Forventningene som stilles til deg går langt ut over hva du forventet da du drømte om en jobb i skole eller barnehage. Vi trenger deg på laget, og vi trenger de erfaringene du har gjort deg.

Jeg ser hva hver og en av dere har fått til – og jeg er dypt imponert og stolt. Du som ga en klem til et barn som virkelig trengte det, og som etterpå har vært redd for smitte. Du som møter elevene med kunnskap og trygge rammer tross bekymring. Takk for den utrolig viktige jobben du gjør for våre barn og unge.

Jeg forstår at dette året og denne høsten ikke ble som planlagt for alle dere som bidrar til at skoler og barnehager holder åpent – og som sørger for at barna ikke skal bære byrden av en global pandemi.

Takk for at du gjorde det umulige mulig da vi stengte ned i mars, da vi åpnet igjen i løpet av våren og for den jobben du gjør for å fortsatt holde skoler og barnehager åpne. Takk for at du gir barna våre så en så normal hverdag som mulig.

Takk for at du ser dem.

Sammen skal vi ta den gamle, gode hverdagen tilbake – litt etter litt i løpet av det nye året.