I år som i fjor har jeg lagt merke til det samme: Larvik kommune slår kun i veikantene der det er viktig for trafikksikkerheten – resten av gress og villblomst får stå i fred. Dermed unngår man et blodbad blant småkryp og gleder bier og humler.

Jeg har merket at det summer mye mindre rundt meg uansett hvor i naturen jeg er. Det er vel bare ett av mange tegn som indikerer at vi går på overtid når det gjelder naturvern.

Da er det særdeles hyggelig å se at vår kommune bidrar til å øke habitat for småkryp og insekter helt på linje med det en aktuell forskningsrapport viser til. Den 21.2.20 publiserte forskning.no en artikkel som tydelig redegjorde for muligheter og effekten tiltak i byene kan ha for den svært trua insektbestanden.

Vi kan ikke trykke på en reset-knapp og sette samfunnsutviklingen tilbake, og det vil vi kanskje ikke heller. Men vi kan være lydhørt, se på nye muligheter og ta i bruk alle midler som overhodet byr seg til å redde naturen og mangfoldet rundt oss. Her kan hver og en bidra og her kan det offentlige gjøre sitt.

Så takk til Larvik kommune.