Leste med interesse ditt forsøk på svar av mine spørsmål. Det var som forventet.

Jeg tror nok du vet hva jeg mente med mine spørsmål, men det er kanskje konsern-policy å holde kvalitet og kostnader på et lavest mulig nivå så lenge dere har et monopol på annonsemarkedet? Gode intervjuer og kulturjournalistikk krever sin journalist, og de få ØP har konsentrerer seg om politikk, korona og skandaler?

Mitt hovedpoeng er at ØP er en lokalavis med et begrenset nedslagsfelt, og at saker bør ha en relasjon til Larvik. Du ramser opp lokale saker dere har på dagsorden, og det er bra. Jeg, og svært mange med meg, savner ØP´s interesse for kultur, gjerne i videste forstand. Kritikken handler ikke om å tilfredsstille alle interesser. Det handler først og fremst om en oppfordring til å prioritere kommunens kulturliv i større grad enn i dag. Det er ikke mange år siden kommunen og ØP uttrykte ønske om å profilere Larvik som en kulturkommune. Synes Redaktøren at avisen bidrar i stor grad?

Redaktøren stusset når jeg provokativt påstår avisens absolutte nei til kulturstoff, men jeg konstaterer at vi har ulikt syn på hva kulturstoff er og bør være.

Mye av det kulturstoffet jeg savner har å gjøre med identitet og profilering av kommunen vår, og slett ikke med mine særinteresser. Larvik skal være en kommune med et bredere og rikere kulturliv enn i andre kommuner, og det bør avspeile seg i kommunens eneste avis! Capish?

Forventer ikke svar. Forventer avisens støtte.