Gå til sidens hovedinnhold

Lang Tangaroa-lagring?

Artikkelen er over 15 år gammel

Tangaroa kan bli stående lenge i lagerhallen på Agnes.

Flertallet i kommunestyret ville ikke bevilge de nødvendige midlene til å starte opp prosjektet Heyerdahl-byen. Det kan bety at hele 2007 går før prosjektet kommer i gang.

Vertskommunen for Heyerdahl-prosjektet, Larvik kommune, har ikke finansieringen av prosjektet på plass. Vestfold fylkeskommunen har allerede gitt tilsagn på 400.000 kroner årlig i tre år forutsatt at Larvik kommune og Innovasjon Norge bevilger sine andeler.

5. januar kommer Innovasjon Norge til Larvik. Planen er at de skal bidra med 350.000 kroner i de tre årene prosjektet skal virke.

De 550.000 kronene som Larvik kommune skal bidra med, er derimot ikke bevilget.

Midlene skal blant annet dekke ansettelse av en prosjektleder. Denne prosjektlederen kan ikke ansettes før Larvik kommune har sin del av finansieringen på plass. Slik det ligger an nå vil ikke pengene være på plass før i juni i forbindelse med behandlingen av 1. tertialrapport.

6. desember gikk bortimot et samlet kommunestyre inn for å starte opp prosjektet «Heyerdahl-byen». Det var kun Venstres Hallstein Bast som gikk imot, fordi han mener at man heller burde realisere Heyerdahls ideer og ikke fokusere bare på Thor Heyerdahl som person.

I vedtaket fra 6. desember vedtok politikerne at midlene som trengs til prosjektet, 550.000 kroner årlig i tre år, skulle innarbeides i strategidokumentet for 2007-2010.

I kommunestyret 13. desember la Høyre fram et forslag for å dekke inn prosjektkostnadene til «Heyerdahl-byen». Dette forslaget stemte bortimot et samlet kommunestyre imot. Høyreforslaget fikk kun fem stemmer fra Høyre og to fra Frp.

Aps Ragnar Johannessen la derimot fram et forslag om finansieringen av prosjektet «Heyerdahl-byen» tas opp i forbindelse med 1. tertialrapport i 2007. Dette forslaget fikk flertall, kun Høyre og Frp gikk imot.

Det betyr at finansieringen av «Heyerdahl-byen» først vil være på plass i juni.

Tangaroa, som tirsdag ble plassert i en av hallene på Agnes, kan bli stående der lenge. Planen er at Tangaroa skal inngå i et fremtidig Heyerdahl-senter i Larvik. I prosjektbeskrivelsen for «Heyerdahl-byen» står det at Larvik allerede har sikret seg Tangaroaflåten. Oppbevaring og framvisning på kort og lang sikt (i sammenheng med Heyerdahl-senter) er sentrale oppgaver for prosjektet.

Det er LINK (Larvik innovasjon, nærings- og kompetansesenter) med Jørgen Johansen som har utviklet et konsept for å få Heyerdahl tilbake til fødebyen.

Ordfører Øyvind Riise Jenssen (H) synes det er trist at politiske grunner gjorde at ikke flertallet i kommunestyret fant å kunne støtte forslaget til Høyre.

- Det som er synd er at hele satsingen ikke vil bli realisert før mot slutten av året. Etter kommunestyret i juni er det sommerferie, og høsten går til å finne prosjektlederen. Det blir et års vakuum. Det er trist når alle partier er opptatt av å få Heyerdahl tilbake til Larvik, sier Riise Jenssen.

Ordføreren påpeker at LINK ikke har tid til å jobbe fram dette prosjektet.

- Planen er å ansette en prosjektleder på fulltid.

Tangaroa er tenkt som et av flere elementer i Heyedahl-satsingen.

- For å holde trykket oppe ville det vært en mulighet å la Tangaroa inngå i markering av 60 års jubileum for Kon-Tiki. Tangaroa kunne rigges og sette sitt preg på markeringen her i Larvik. Det kunne vært et kjempe stunt. Jeg sier ikke at det ikke er mulig, men det er en utfordring å få det til når det ikke er noen som har avsatt tid til å jobbe med det. Dette er et stort prosjekt. Og det er viktig at det er kvalitativt godt. Det må gjøres ordentlig, og ikke bli et venstrehåndsarbeid på frivillig basis, mener ordføreren.