Hvor attraktivt er det å se en redningsskøyte i en glassmonter? Hvor lenge er det attraktivt? Hvor dominerende blir denne bygningen i nærheten av hvor æresborger Thor Heyerdahl vokste opp? Hvor mye vil det koste å sette opp denne glassbygningen? Hva vil det koste å vedlikeholde en slik bygning?

Glass, salt og måkebæsj er en dårlig kombinasjon. Tanken om en ny interessant installasjon i Larvik er god. Denne er feilslått. Det er også en dårlig idé å tilintetgjøre en sjelfull danseplass som fungerer og erstatte det med en koloss i hardt dødt materiale. På illustrasjonsfoto ser båten med fulle seil på land i et «moderne» glass rett og slett korny ut.

Kan man heller bruke penger på selve båten? Få den på sjøen og la publikum oppleve den i sitt rette element?