Taper en halv mill. hver dag. Kan føre til at el-ferjer utsettes

Koronakrisen rammer Bastø-ferjene knallhardt. Konsekvensene kan bli ytterligere rutekutt, permitteringer og utsettelse av elektrifiseringen, mener ledelsen.