Tar forsikringsoppgjøret til retten: – Håp om å ikke betale 35 prosent

Det ser ut til at hele biblioteket må rives etter brannen i fjor. Hvordan kostnadene etter brannen skal fordeles, skal opp i retten.