Det påstår kommunalsjefen i samtale med ØP at de gjør. Resultatene fra Elevundersøkelsen 2021-2022 viser imidlertid at det fortsatt er utstrakt mobbing i Larvik, som havner på jumboplass i fylket sammenlignet med kommuner av tilsvarende størrelse. Historikken gir mistanke om at det har utviklet seg en kultur som ikke «ser» mobbing i Larvik.

Mobbing er ikke erting, som noen tror. Når en person er utsatt for negative handlinger, fysisk eller psykisk, som gjentar seg over tid, fra en eller flere personer, er det mobbing. Den som blir mobbet har vanskelig for å forsvare seg. Den som mobber mangler empati. Det er ikke smart, som noen hevder, å tenke at mobberen også er et offer. Mobbing kan være ondskap. Lærere, eller foreldre, som aksepterer mobbing, legger forholdene til rette for antisosial atferd hos den som mobber. Antisosial atferd er et samfunnsproblem hvis mange nok med slik atferd ender som ledere.

ØP har gjentatte ganger dokumentert alvorlige mobbesaker så langt tilbake som til 60-tallet. Hugo ble banket opp i to år på ungdomsskolen, og volden fortsatte på yrkesskolen. Han skrev om det selv i ØP i 2016. Lars Ellef fortalte om mobbing som startet på Berg i 2008 og fortsatte på Ra året etter. Det er ikke sant at lærere gjennom flere år ikke vet. Så hvorfor gjorde ingen av dem noe med det? Manglet alle lærerne empati for mobbeofferet? Var de likegyldig til mobbing? Manglet de evne til å ta tak i mobberen? Manglet de mot til å kontakte mobberens foreldre? Greide mobberen å gjøre seg til lærernes «darling»? Og hva med helseskadelige lærere som mobber?

Skolene ovenfor er dessverre ikke de eneste som har hatt mobbesaker i Larvik. En sak på Thor Heyerdahl ble politianmeldt i 2015. En sak på Brunla var så alvorlig at den ble vurdert anmeldt i 2016. Hedrum fikk plass i et nasjonalt prosjekt etter flere år med mobbing som vakte bekymring. En elev på Langestrand flyttet til ny skole i 2020 for å komme unna mobbing. For å nevne noen.

Heldigvis - noen skoler lykkes bedre enn andre. I 2017 kunne vi lese at Stavern skole jobbet så aktivt for å unngå mobbing at skolen (sammen med Valby) hadde nærmest perfekte tall. Hadde det ikke da vært fint om lærerne der hadde vært brukt som «omreisende ambassadører» for å fortelle andre lærere om hva som virker?

Noen mener at Larvik må få de ressursene som er nødvendig. Heldigvis er det å «se» helt gratis. Det er læreren som skal «se». Det er ikke nødvendig å være til stede under mobbingen for å vite hva som foregår. Det er nok å observere kroppsspråket til den som blir mobbet. Det er umulig å ikke oppdage en som ikke har det bra over tid. Kan det kreve så mye å spørre «Det ser ut som om du er lei deg for noe. At du ikke har det bra. Er det noe du vil snakke om?» Men da må man være villig til å ta imot det som måtte komme og være innstilt på å gjøre det som trengs. «Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv.»