I går var prosjektansvarlig Ingerid Heggelund på plass på rådhuset for å gi politikerne siste nytt.

Hun kunne blant annet fortelle at man ser på mulighetene for å etablere en taubane på stedet.

– Hvis det viser seg at det kan løse seg med en alternativ atkomst, så kan man se på om det er muligheter for, og økonomisk forsvarlig å legge til rette for noe nytt. I byen er dette med vei og kollektivtransport en veldig viktig faktor for at vi skal tilfredsstille kravene til bærekraftig utvikling, forklarte Heggelund, som ikke la skjul på at hun er inspirert av Fløien:
– En taubane i Martineåsen vil på en måte være samme prisippet som bybanen i Bergen. Og det er mulig, tror jeg, å etablere en trasé helt fra Langestrand og opp til toppen av åsen.