Nå begynner de forskjellige politiske partiene å fortelle oss «gladnyheter» om de sakene fra det enkelte partiets valgprogram det ble plass til i fellesforslaget som ble vedtatt av kommunestyret.

De fleste enkeltsakene er i seg selv positive, summen av dem også, likeså en hel mengde saker det IKKE ble plass til.

Summen av alt «brød & sirkus» politikerne lover velgerne for å bli valgt ville fullstendig knekke enhver kommuneøkonomi!

Det sies at «Verden vil bedras» – men ønsker vi egentlig det?

Har ikke de fleste av oss allerede «mer enn nok» av materielt overforbruk? – uten at vi er blitt «lykkeligere» de siste 40 årene, mens det materielle forbruket er mangedoblet.

Kommuneøkonomien i de fleste kommuner er imidlertid ganske «tynnslitt», mens de fleste av oss har privat rikdom.

Høyres gruppeleder Birgitte Gulla Løken sa det slik:

«Det budsjettet man nå har vedtatt løser ikke kommunens framtidige økonomiske utfordringer. Vi hopper glatt bukk over alt som er vondt og vanskelig. Det går greit til neste år. Men så slår den økonomiske virkeligheten innover Larvik som en tsunami.»

Har et stort politisk flertall virkelig samvittighet til å kaste kommunen og befolkningen ut i en tsunami allerede i 2023?