Thomas var førstemann på brannstedet – startet brannslukking med hageslange

Thomas Frøyd handlet raskt da han oppdaget brannen.