Tirsdag kommer Erna Solberg til Larvik

Nytt besøk: Tirsdag kommer statsminister Erna Solberg til Larvik. Her fra hennes besøk under litteraturfestivalen i Stavern i fjor.

Nytt besøk: Tirsdag kommer statsminister Erna Solberg til Larvik. Her fra hennes besøk under litteraturfestivalen i Stavern i fjor. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Tirsdag 12. juni kommer statsminister Erna Solberg til Larvik for å møte minoritetsspråklige elever i kominasjonsklassen på Thor Heyerdahl vgs.

DEL

Kombinasjonsklassen ved Thor Heyerdahl vgs. har fått stor oppmerksomhet over hele landet siden prosjektet ble etablert i 2007.

I samarbeid med Larvik Læringssenter har skolen jobbet for å gi minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge en best mulig inngang til videregående opplæring. Gjennom en utvidet grunnskoleopplæring gis elevene et godt faglig og språklig grunnlag til å ta ungdomsskolefag på nytt.

- Det målrettede samarbeidet mellom kommune og fylkeskommune har resultert i en frafallsprosent blant de minoritetsspråklige elevene som er så lav at den har skapt oppmerksomhet langt utover fylkesgrensen, skriver skolen på sin nettside.

Modell som har lyktes

– Vi er stolte av å ha vært med å skape en modell som gjør at elevene lykkes i videregående opplæring. Derfor er det svært hyggelig at statsminister Erna Solberg ønsker å besøke oss, sier avdelingsleder Ingeborg Kulseng ved Larvik Læringssenter på nettsiden.

Brukes over hele landet

Skolen skriver at en etterlengtet lovendring i 2016 sørget for at innføringstilbudet i kombinasjonsklassen ikke lenger skulle drives som en forsøksordning med dispensasjon fra opplæringsloven, men bli en modell til bruk over hele landet.

– For oss har det vært svært viktig at elevene får sitt grunnskoletilbud på THVS sammen med jevnaldrende medelever. Vi har hele tiden hatt fokus på elevenes beste, og sammen sørget for effektiv ressursbruk og en bevissthet rundt at vi er to skoler som har mye å lære av hverandre, sier Kulseng.

– Det pågår nå mye utviklingsarbeid på dette feltet, og en tilskuddsordning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) gjør det mulig for fylkeskommuner og kommuner å samarbeide om denne målgruppen, sier hun.

Skal høre elevenes fortellinger

Under besøket i Larvik tirsdag skal statsministeren få høre elevenes egne fortellinger om skolehverdagen i kombinasjonsklassen. I tillegg skal Solberg møte elever som nå er i gang med ordinære opplæringsløp på THVS etter å ha lagt grunnlaget gjennom sin tid i kombinasjonsklassen.

– Det er viktig for elevene å se på seg selv som en del av THVS. Her får de bli kjent med norsk kultur ved å gå på skole sammen med norske ungdommer. Kombinasjonsklassens elever er en ressurs som bidrar til å gjøre oss til en multikulturell skole, hvor respekt for mangfold og forskjellighet er mer enn honnørord, sier teamleder Kari Brekke Nilsen i kombinasjonsklassen på nettsiden.

Artikkeltags