Medievanene til folk har stått og står fortsatt overfor voldsomme forandringer. Og i ærlighetens navn; lokalredaksjoner landet rundt kaver ennå. Alt i en skvis mellom papir, nett, e-avis og sosiale medier. I det rådende kaoset står Thor Kenneth Løvenfalck fjellstøtt.

– Det er en turbulent mediehverdag vi lever i, men den er spennende og full av nye løsninger. Betydningen av god journalistikk vil alltid være verdifull, men nå kan for eksempel en lokalavisjournalist nå ut til hele landet, eller hele verden, for den saken skyld, sier den ferske nyhetslederen.

– Da jeg skrev saken om Kåres ensomme farvel, og noen dager senere mottok en rørende takkemail av Fabian Stang (tidl. ordfører i Oslo, red.anm.), er et godt eksempel på dette. Når det man gjør påvirker og berører mennesker så sterkt, da er journalistyrket verdens beste.

Begynte i sporten

Thor Kenneth har bakgrunn som lærer. Etter ni år, henholdsvis ved Tanum og deretter Mesterfjellet skole, byttet han beite i 2009. Om enn noe tilfeldig.

Etter å ha fôret Østlands-Posten med referater fra Stag-kamper, fattet først daværende sportsleder Elisabeth Løsnæs interesse og tilbød frilansoppdrag. Kort tid etter var daværende nyhetsredaktør Per Marvin Tennum på tråden med tilbud om fast journalistjobb i sportsredaksjonen.

– Jeg takket vel egentlig ja fordi stillingen var i sporten. Jeg spilte jo selv fotball, og husker godt jeg tenkte at: Ja, ja, å skrive om sport, det går nok greit, liksom.

Etter litt tid gikk Thor Kenneth inn i rollen som sportsleder. Men da de store kuttene i Avis-Norge kom for 8–9 år siden, satt han plutselig alene igjen i det som var igjen av ØPs sportsredaksjon, og søkte seg til avisas ordinære redaksjon.

Der har han gledet leserne med blant annet artikkelserier som «Hjemmet mitt», og flere grundige artikler om historiske drapssaker i Larvik. Etter et par år som frontsjef, har han siden nyttår fungert som konstituert nyhetsleder i redaksjonen, og går nå inn i samme rollen som fast ansatt.

I perioden før Løvenfalck var Tone Knipperud konstituert i stillingen, etter at Tonje Skjørtvedt i fjor gikk fra å være nyhetsleder til å bli nyhetsredaktør.

Som nyhetsleder har man ansvar for den daglige nyhetsdekningen, kontakt med leserne og daglig oppfølging av journalistene.

Respekt for leserne

Thor Kenneth forteller at han har vokst opp med Østlands-Posten. Han har nærmest slukt nyheter i alle år, sammen med melk og brødskiver, som en naturlig del av frokosten.

Antakelig er det ved kjøkkenbordet han har lagt grunnlaget for sine presise analyser av nyhetssaker i lokalmiljøet. Thor Kenneth er en prinsippfast kar, og som journalist har han opparbeidet seg en beundringsverdig integritet. Han vet hva det dreier seg om.

– Den betydningen lokalavisa har blant folk flest har jeg en enorm respekt for. Vår oppgave blir å forvalte dette på en riktig måte. At folk ønsker omtale i ØP, at de gjerne vil at vi kommer på alt fra teaterpremierer til butikkåpninger, er selvfølgelig veldig gledelig. Men det er ingen selvfølge. Den standingen må vi gjøre oss fortjent til, sier han.

– Og vi har en tøff jobb foran oss. Spesielt yngre mennesker har nok ikke det samme forholdet til lokalavisa som generasjonen før dem, og ungdom i dag vokser opp med helt andre medievaner. Vår jobb blir, som den alltid har vært, å være aktuelle og relevante for folk i Larvik. ØP må fortsatt være noe larviksfolk rett og slett føler de ikke kan unnvære.

Skal tørre å være kritiske

Nøkkelen i så måte er, ifølge Thor Kenneth, fortsatt å ha den rette balansen mellom heiing og buing, for å holde oss til sportsspråket. Skape entusiasme, men samtidig evne å være kritiske når det kreves.

– Selv om vi av og til får kritikk for å ha for mange «negative» saker, vil jeg påstå at de aller fleste saker i Østlands-Posten er positive. Vi omtaler folk som gjør det bra, folk som tør å satse, og vi heier på lokale klubber. Men vi kan ikke bli en del av supportergjengen, påpeker han.

– For vi må også stille kritiske spørsmål. Ta opp ting som skaper diskusjon eller er kritikkverdige. Ta oss tid til å grave når det trengs. Uten den brodden i journalistikken, ville ØP vært ferdig for lenge siden. Den balansegangen kan være utfordrende for oss, og av og til også å få aksept for hos noen.

Thor Kenneth poengterer at selv om Østlands-Posten selvsagt skal bidra til å løfte lokalsamfunnet, må journalistene også tørre å stille de ubehagelige spørsmålene.

– For mannen i gata er det avgjørende at lokalavisa tør å si fra, og at vi følger godt med på det som skjer. Hvem skal holde makthaverne i øra, om ikke lokalavisa? Det kan av og til være ubehagelig, men det er vår plikt, fastslår den ferske nyhetslederen.

– Bra for ØP

Konstituert ansvarlig redaktør i ØP, og til vanlig nyhetsredaktør, Tonje Skjørtvedt sier hun er svært fornøyd med å ha fått inn Thor Kenneth i ledergruppa som består av nyhetsleder, nyhetsredaktør og ansvarlig redaktør.

– Thor Kenneth har lang fartstid i ØP, og så er det en stor styrke at han er lokal, og kjenner til samfunnet godt. Han er veldig nyhetsorientert, flink med folk og har god oversikt, noe en lokalavis trenger. Dette kommer til å bli bra for ØP, sier hun.