Til kamp for elevene: – Et stort tap for hele kommunen

Denne uken ble det kjent at det vurderes en nedleggelse av musikk- og danselinjen på Thor Heyerdahl videregående skole.