Det har vært noen turbulente uker for styret i Kulturhuset Bølgen, etter at man i slutten av september vedtok å legge ned Sanden Kafé i sin nåværende form.

Vedtaket har møtt kritikk fra både ansatte, folkevalgte og kanskje mest oppsiktsvekkende, fra styremedlemmer som var med på gjøre vedtaket.

Tirsdag kveld var det nytt styremøte, og på agendaen sto ny behandling av saken, i lys av at tre kommunestyrerepresentanter har begjært lovlighetskontroll av det omstridte vedtaket.

En lovlighetskontroll innebærer at vedtaket blir oversendt Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, for en juridisk vurdering.

Men til styremøtet onsdag kveld hadde Larvik kommune kommet Statsforvalteren i forkjøpet. Styreleder Erik Larsen innledet nemlig behandlingen av saken med å gi ordet til kommuneadvokat Trine Kvile.

LES OGSÅ: Oppsiktsvekkende vending i Bølgen-saken: – Må innrømme at vi har gjort feil

Reglene ikke oppfylt

– Vi har vurdert flere forhold. Om vedtaket har et lovlig innhold, om styret har den nødvendige myndighet til å vedta det de gjorde og om vedtaket ble til på en lovlig måte, innledet Kvile.

De første punktene var uproblematiske

– Vi har sett på Bølgens vedtekter og de sier ikke noe om kafédrift, vedtaket er ikke i strid med dette. Det er heller ingen tvil om at styret har myndighet til å opprette og legge ned stillinger. Vi har heller ikke klart å finne noen politiske vedtak som er i motstrid mot vedtaket, fortsatte kommuneadvokaten.

Men måten vedtaket ble gjort på mener Kvile var sterkt problematisk.

– Hvis en sak ikke står oppført på saklisten må et fulltallig og enstemmig styre bestemme at saken skal behandles etter en votering. Kommunedirektøren skal også varsles. Styreleder la fram saken under møtet, og det framkommer ikke av protokollen at det var en votering, og kommunedirektøren ble heller ikke varslet.

Dermed var konklusjonen klar:

– Etter vår vurdering er ikke reglene oppfylt, og vedtaket er ikke lovlig.

Men kommuneadvokaten stoppet ikke der.

– Vi har også sett på regler knyttet til hovedavtalen. Når man vedtar å innskrenke drift er det nødvendig med drøfting med tillitsvalgte. De ansatte skulle vært involvert og saken skulle vært behandlet i et arbeidsmiljøutvalg, slo Kvile fast.

LES OGSÅ: Opprørsstemning på Bølgen – her forlater styrelederen møtet uten å svare på spørsmål: – Dere får ringe meg i morgen

– Vil på det sterkeste beklage

To av styremedlemmene hadde før møtet flagget offentlig at de ønsker et nytt vedtak, og Kjetil Vold og Magdalena Lindtvedt kom til møtet med et fellesforslag.

– Kommuneadvokaten bekrefter den opplevelsen jeg hadde i møtet. At saken ikke var godt nok forberedt. Vårt forslag skal korrigere den manglende prosessen og den manglende utredningen, forklarte Lindtvedt.

Men styremedlem Espen Hetty Carlsen hadde ikke veldig sansen for Lindtvedt og Volds forslag, som blant annet ville innebære permittering av ansatte tilknyttet vanlig kafédrift på dagtid.

– Først vil jeg si til de ansatte at dette har blitt veldig uryddig. Det vil jeg på det sterkeste beklage. Men jeg tar sterkt avstand fra forslaget om permitteringer.

Han kritiserte også framgangsmåten til Vold og Lindtvedt.

– Det fortoner seg for meg som dette nå har blitt til politikk. Og det er noe helt annet enn styrearbeid. Styret bør ikke gå inn i det operative på denne måten. Denne typen forslag må komme fra administrasjonen og daglig leder, sa Hetty.

Men Lindtvedt repliserte raskt:

– Vi gjør det på nøyaktig samme måte som styreleder i forrige møte. Da reagerte du ikke, sa Lindtvedt.

Ikke enig med kommuneadvokaten

Styreleder Erik Larsen har ikke villet svare på spørsmål fra ØP om saken. Men i styrerommet ga han sin versjon.

Og den inneholdt ingen selvkritikk.

– Alle styremedlemmer ble oppringt før møtet og ble fortalt at kafédriften måtte vurderes. Ansattrepresentanten i styret fikk den samme informasjonen direkte fra daglig leder. Siden vi begynte å behandle denne saken i 2021 har vi hatt 13 møter. I arbeidsmøtene har både daglig leder, arrangementssjef og restaurantsjef vært til stede.

Larsen gjorde det klart at han ikke delte kommuneadvokatens vurderinger:

– Jeg er rett og slett litt uenig med kommuneadvokaten. Vi har forsøkt å gjøre dette så ryddig som mulig. Prosess og drøftelser med de ansatte ble ivaretatt i vedtaksteksten. Ja, kommunedirektøren skulle vært orientert skriftlig, men dette ble gjort muntlig, sa Larsen.

Pekte på en vei ut av uføret

Arnfinn Løvaas møtte som vararepresentant, og var dermed den eneste i rommet som ikke kunne sies å ha noe ansvar for situasjonen styret har havnet i. Han brukte muligheten til å peke på en vei ut av uføret:

– Bør vi vurdere å starte prosessen på ny? Forankre det i en større omorganisering? Det er alltid uheldig at man i omstillingsprosesser ikke har med seg de tillitsvalgte. Jeg foreslår en omstart.

Han fikk umiddelbart støtte fra flere hold:

– Et veldig godt innspill. Jeg tror det kan være lurt at Camilla får et bredt mandat til å se på omstilling av hele Bølgen. Det er ikke noe dumt forslag, sa Hetty Carlsen.

Daglig leder Camilla Svendsen bekreftet umiddelbart at hun også ville satt pris på den muligheten:

– Jeg er veldig glad for at det blir sagt høyt at vi får det rommet vi trenger til å ta nødvendige grep. Vi ønsker å se på helheten. Det er klart at Sanden har en utfordrende drift, men det må sees i sammenheng med alt vi driver med, sa Svendsen.

Styreleder Larsen måtte i løpet av debatten be om to pauser slik at det kunne settes sammen et forslag hele styre kunne enes om.

Men det ble tidlig klart at uansett hvilket vedtak som ble gjort så skulle vedtaket fra det forrige styremøtet oppheves.

– På den måten dreper vi lovlighetskontrollen, sa Larsen.

I tillegg ble Bølgen-styret enige om å gi ledelsen i Bølgen et bredt mandag, i tråd med tankene fra både vararepresentant Løvaas og politikerduoen Lindtvedt og Vold.

Dermed er skjebnen til Sanden kafé uavklart, fram til administrasjonen i Bølgen legger fram et nytt forslag.