Tilbakeviser sterk kritikk fra Verningen vel etter møte og befaring tirsdag

AVVISER KRITIKK: Ordfører Erik Bringedal sier at Verningen vel og representanter for steinindustrien og grunneiere i Tjølling fikk helt lik informasjon og behandling under møte og befaring tirsdag. Her er Bringedal, midt i bildet,  i prat med representanter fra Tjølling.

AVVISER KRITIKK: Ordfører Erik Bringedal sier at Verningen vel og representanter for steinindustrien og grunneiere i Tjølling fikk helt lik informasjon og behandling under møte og befaring tirsdag. Her er Bringedal, midt i bildet, i prat med representanter fra Tjølling. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Morten Skuggedal i Verningen Vel skriver i et leserbrev til Østlands-Posten at vellaget føler seg overkjørt etter at de ikke fikk komme til orde under Kommunal- og moderniseringsdepartements møte om jernbanetrasé i Larvik tirdag denne uken. Ordfører Erik Bringedal (H) tilbakeviser at motstanderne av Stålakerkorridoren ble forfordelt under møte og befaring.

DEL

– Velforeningen fikk akkurat samme mulighet som representantene for steinindustrien og grunneierne i Tjølling. De stilte imidlertid opp, mens velforeningen på Verningen tydeligvis ikke ønsket det, sier Bringedal til Østlands-Posten.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal nå avgjøre om det er Verningen-korridoren eller Stålaker-korridoren som skal velges som trasé inn mot Larvik, etter at Larvik kommune har gått inn for førstnevnte, men fått innsigelse fra Bane NOR, som igjen har gått inn for sistnevnte og fått innsigelse fra Direktoratet for mineralforvaltning. Fylkesmannen har avslått å mekle i saken, og avgjørelse skal derfor tas i departementet.

Ingen av partene ble invitert

Tirsdag hadde Fylkesmannen i Vestfold og Telemark tatt initiativet til et møte mellom innsigelsesmyndighetene, departementet og representanter for administrasjon og politisk ledelse i Larvik kommune, slik at departementet skulle få grunnlag for sin avgjørelse.

Dagen startet med møte i Blåboksen i Bølgen, og ble avsluttet med at deltakerne fikk en busstur med befaring ved de to trasealternativene.

– Dette var naturligvis et åpent møte og befaring der alle som ønsket kunne være tilstede, og det ble opplyst til både velforeningen på Verningen og til steinindustrien i Tjølling på forhånd. Ingen av partene ble imidlertid invitert til å delta aktivt i selve møtet, men begge parter fikk tilsendt møteplanen slik at de kunne være til stede. Selve møtet var et møte mellom departement, kommune og innsigelsesmyndigheter, sier Erik Bringedal.

IKKE TALERETT I MØTET: Ordfører Erik Bringedal sier representantene for grunneiere i Tjølling, som var tilstede under møtet i Bølgen, kun var der som tilskuere. - Det kunne også folk fra Verningen vel vært, sier han.

IKKE TALERETT I MØTET: Ordfører Erik Bringedal sier representantene for grunneiere i Tjølling, som var tilstede under møtet i Bølgen, kun var der som tilskuere. - Det kunne også folk fra Verningen vel vært, sier han. Foto:


Ble ikke introdusert

Morten Skuggedal skriver i leserbrevet at møtedeltakere har reagert på at ordføreren introduserte sine meningsfeller fra steinindustrien og grunneierne under møtet i Bølgen, og at de fikk «utbrodere sine synspunkter om at Verningen-alternativet er det beste».

– Dette er jo direkte feil. Disse fikk ikke si noe på møtet, bortsett fra at Thor Anders Lundh Haakestad fra Lundhs AS reiste seg og ga en kort replikk. Det var ikke Larvik kommune som arrangerte møtet, men møteledelsen var konsekvente på dette, sier Bringedal.

Møtte ikke på befaring

Morten Skuggedal kritiserer i leserbrevet også at steinindustrien og grunneiere i Tjølling fikk møte politikere og byråkrater da bussen slapp av deltakerne ved Stålakerbruddet under befaringsrunden, mens det samme ikke skjedde på Verningen.

– Det var ønske fra deltakerne om å stanse ved Stålaker, og derfor gjorde man det. Her var mange fra både industri og grunneiere til stede, og de fikk snakke med deltakerne. Befaringen gikk også over Verningen med stans flere steder og informasjon i bussen, og hadde det vært representanter for beboere der så hadde vi stanset. Vi så ingen, kun et par plakater, sier Erik Bringedal.

Tunnel ikke med i vedtak

Bane NOR sa under møtet i Blåboksen tirsdag at innspillet om miljøtunnel ved Verningen ville gjøre dette alternativet svært mye dyrere, og ordfører Erik Bringedal sa til ØP under befaringen at Verningen-alternativet fortsatt står selv om det ikke aksepteres tunnel.

Morten Skuggedal skriver imidlertid i sitt leserbrev at «det er inntatt eksplisitt i kommunens vedtak at reguleringsarbeidet skal sikre miljøtunnel som avbøtende tiltak i Verningen alternativet», og han reagerer på det ordføreren sa til ØP.

Ordføreren sier imidlertid fortsatt at dette punktet ikke er en del av vedtaket.

– Det ble imidlertid lagt i føringene til rådmannen at det skulle jobbes for en miljøtunnel, sier Bringedal til slutt.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.