I Østlands-Posten 25/5-23 sier Meyer-Iversen i sitt leserbrev at «juni og selveste Pridemåneden nærmer seg».

Til orientering: Juni måned er primært ingen «pridemåned». Juni er en sommermåned, for alle.

Hun tar utgangspunkt i et leserbrev fra læreren Kari-Margrethe Rensel-Løvgren i ØP for to uker tilbake hvor Løvgren belyser den nokså radikale organisasjonen Rosa kompetanse og dennes inngripen i barneskolene våre. Meyer-Iversen kritiserer Løvgren for «å ville hele Rosa-bevegelsen og dens skeive propaganda til livs» (sitat slutt).

Legen viser skremmende liten forståelse generelt hva gjelder «normativ atferd» hos barn. Hun framsnakker annerledeshet i forhold til evt. transseksualitet hos barn under 16 år. Meyer-Iversen sier at det ikke er grunn til uro over et økende antall barn som angrer etter kjønnskorrigerende behandling (trass i at resultatene av kjønnskorrigerende behandling hos barna sjelden står til den innsatsen og ressursbruken som kreves for denne).

Meyer-Iversen sier videre: «Hvis samfunnet generelt kunne vært litt rundere i kantene, og åpne for kjønnsmangfold og latt barn (og voksne) være akkurat som de er så kan de finne seg til rette uten hele tiden måtte tenke på den trange bobla man hele tiden skal passe inn i» (sitat slutt).

Meyer-Iversen proklamerer videre: «Takket være Rosa kompetansegruppen tør de flotte personene dette gjelder å være åpne og stå i den transfobiske vinden» (sitat slutt).

Hvis Pridefeiring innbefatter kamp for barns «rettigheter» i forhold til kjønnsidentitet er det galskap! Barn er sårbare nok fra før når det gjelder utvikling og opplevelse av egen identitet, og dette forventes å være allmennkunnskap også for allmennlegen! Personligheten er ikke ferdigutviklet før vi er rundt 25 år gamle. Det er bekymringsfullt at subkulturelle bevegelser som Rosa kompetanse får lov til «å seile under Prideflagget».

Vil vi virkelig at barna våre utsettes for indoktrinering fra dem i barneskolen? Hvilke evt. andre outrerte og destruktive grupperinger tillates dette av Prideorganisasjonen? Vet vi egentlig nok om Pride-organisasjonen og deres tydelige tilbøyeligheter til å knytte dem til seg? Det er irrelevant og uetisk å heise Prideflagget i Larvik kommune hvis den såkalte Rosa kompetanse-bevegelsen og lignende misantropiske grupperinger fremmes under denne fanen!