Gå til sidens hovedinnhold

Timesvindel i videregående opplæring

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Politikerne i Vestfold og Telemark fylkeskommune har et hovedmål om at flest mulig elever skal gjennomføre og bestå videregående opplæring. I tillegg forventes bedre resultater og økt læringsutbytte, og sentrale politikere roper høyt om kvalitet og kunnskap i skolen.
Etter Opplæringsloven har alle elever i videregående opplæring krav på et visst antall timer i det enkelte fag. Dette timetallet er et minstetimetall fastsatt med bakgrunn i den kunnskapen elevene skal tilegne seg i faget. Gjennom flere år har det utbredt seg en praksis på mange videregående skoler hvor elevene ikke får dette minstetallet. Skolene planlegger altså skoleåret med færre antall timer for elevene enn det Opplæringsloven sier.
De videregående skolene i vår region er under sterkt økonomisk press for holde sine budsjetter. Lønn til ansatte utgjør en svært stor del av skolenes totale budsjett. Det er derfor mye å hente økonomisk ved denne timesvindelen. På elevenes timeplaner ser riktignok alt ut til å være i skjønneste orden. Utfordringen er at mange av timene på timeplanen ikke gjennomføres, eller gjennomføres uten kvalifiserte lærere.
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) skriver i en rapport fra 2016 at mange videregående skoler planlegger skoleåret med færre timer enn elevene har krav på ifølge læreplanene. Skolelederne som planlegger skoleåret med for få timer oppgir til NIFU at de gjør dette for å få budsjettet i balanse. Denne praksisen fører ifølge rapporten til mindre tid til læring for elevene og dermed et dårligere læringsutbytte, som igjen kan få innvirkning på eksamensresultatene. Dette er ikke forenlig med fylkeskommunenes uttalte mål om økt gjennomføring og økt læringsutbytte!
Økonomi er ingen holdbar unnskyldning for å bryte Opplæringsloven. Utdanningsforbundet Vestfold og Telemark oppfordrer våre politikere og alle som er opptatt av en god videregående opplæring om å være med og bekjempe denne praksisen. Våre elever fortjener alle de undervisningstimene de har krav på med kvalifiserte lærere for å bli godt rustet for framtida!
Solveig Hals
Fylkesleder
Utdanningsforbundet Vestfold og Telemark

Anne Yun Rygh
Styremedlem
Utdanningsforbundet Vestfold og Telemark

Morten Røgeberg Cowles
Styremedlem
Utdanningsforbundet Vestfold og Telemark

Kommentarer til denne saken