Østlands-Posten fortsetter sin debattrekke i samarbeid med Larvik bibliotek. Og tirsdag kveld er det barn og unges oppvekstvilkår i Larvik som står på programmet – med politikere fra alle partiene i kommunestyret som deltakere.

Journalist Erik Werner Andersen skal lede debatten, og han lover at politikerne vil få noe å bryne seg på.

– Jeg har tatt meg en tur ut på et lærerværelse og snakket grundig med en stor gruppe lærere for å få noen innspill før debatten. Den samtalen vil jeg kalle oppsiktsvekkende.

Han vil ikke avsløre for mye før debatten.

– Det jeg kan si, er at lærerne er alvorlig bekymret for ressurssituasjonen i skolen. Elever med lærevansker får ikke den oppfølgingen de har krav på, sterke elever får ikke muligheten til å utvikle seg i tråd med evnene sine, og det finnes ikke gode nok arenaer for å håndtere utagerende elever som ødelegger undervisningen for andre.


Lærere føler seg maktesløse

Utfordringer med klasseledelse har blitt et nasjonalt problem, og mange lærere mener opplæringsloven har styrket elevenes rettigheter på bekostning av lærernes – med uheldige konsekvenser.

– Tilbakemeldingene jeg har fått, tyder på at mange føler seg maktesløse i møte med uro i klasserommet. De frykter konsekvenser etter klager fra foreldre, og dermed velger de passivitet. Det er ikke rom for den strenge læreren som sørget for disiplin lenger, sier Andersen.

– Men er ikke dette et nasjonalt problem? Kan politikerne i Larvik gjøre noen forskjell på dette området?

– Larvik kommune er skoleeiere og arbeidsgiver. Kommunen må kunne se på muligheter for å håndtere disse utfordringene på en eller annen måte. Det handler om ressurser, selvfølgelig, men det handler også om å sende et klart signal om hva slags skole vi ønsker i Larvik.

Tøffe valg i årene som kommer

Oppvekst utgjør nesten 44 prosent av budsjettet til Larvik kommune. Helse og omsorg er nesten like stort. Kampen mellom disse sektorene om kronene er en gjenganger i politiske debatter.

– Og nettopp dette er skolens store utfordring de neste årene. For uansett hvor mye bråk det er i klasserommene, hvor dårlig undervisningsmateriellet er eller hvor mange ufaglærte assistenter som settes til å passe på elever med behov for spesialpedagogikk, så vil de alltid tape den politiske kampen mot en hjelpeløs pasient som det ikke skiftes bleier på. Den problematikken vil bare forsterkes jo lenger ut i eldrebølgen vi kommer.

– Sier du at politikerne ikke kan gjøre noe?

– Nei, men du skal tørre å ta noen tøffe valg om barn og unges vilkår i Larvik kommune skal forsvares de neste årene. I biblioteket på tirsdag skal vi i hvert fall prøve å finne ut hvem som sier at de er villige til å ta de valgene.