– Dette er et krevende arbeid. Vraket har store skader etter grunnstøtingen ved Svenner, men vi satser på at vi får det vekk i løpet av fredag, sa Erling Kristiansen fra Larvik havn til Øslands-Posten fredag.

Tidlig på formiddagen var Larvik havns folk i gang, sammen med mannskaper fra Larvik brannvesen, i gang med å forsøke å vraket fjernet.

Fritidsbåten har ligget kloss inntil stranda på stedet, etter at den forliste under en dramatisk redningsaksjon ved Svenner 7. oktober. Føreren av båten ble reddet etter aksjonen ved Svenner.

Les også: Har fått pålegg om å fjerne havarert båt ved Sør i Ommane

Fikk pålegg

Båteieren har fått pålegg om å fjerne vraket, og forsikringsselskapet har nå gitt klarsignal til at båten kan fjernes av Larvik havn for deres regning.

Selv om båten ligger i et svært populært friluftsområde, sa Fredrik Jonas i Larvik havn at båten ikke utgjør noen fare for miljøet.

– Båten hadde mellom 10 og 15 liter drivstoff på tanken, og det er trolig allerede rent ut. Dermed er det lite som tyder på at båten nå utgjør noen umiddelbar miljøfare. Men det er ingen tvil om at båten må fjernes fra stedet så snart som mulig, sa Jonas.

Skal saneres

Fordi båten har fått store skader under grunnstøtingen, og trolig har fått ytterligere skader mens den har ligget ved stranda i Sør i Ommane, er det, så langt ØP forstår, litt usikkerhet til hvordan båten skal fjernes.

– Vi har ikke klart å fjerne den i dag, men det blir gjort vurderinger om hvordan den skal fjernes i løpet av fredag. Uansett er et klart at båten skal saneres på en sikker måte, sier Erling Kristiansen.