Fv 303 mellom Sandefjord og Larvik har omtrent 15 kilometer gang- og sykkelvei. Men fortsatt mangler den 2,3 km lange strekningen mellom Hem og Sandtra. Det var dette Morten Riis Gjertsen og Hans Christian Zeiner Thorbjørnsen ønsket å gjøre noe med da de opprettet Facebook-siden. Ønsket om en sikrere strekning for myke trafikanter fikk drahjelp da den nye sykkelveien mellom Åsane i Sandefjord og Hem i Tjølling ble ferdigstilt for noen uker siden. Og de som er bosatt i denne delen av Tjølling kommune mener de har ventet lenge nok. Og forstår ikke helt hvorfor ikke denne traseen blir prioritert av politikerne i større grad.

Sykkelveien over grensa åpnet for bruk

 

Blant dem som lørdag møtte opp på Fv 303, midtveis mellom Larvik og Sandefjord, var 80 år gamle Asbjørn Gjertsen fra Klåstad.

 

– En slik utbedring har jeg ventet på i nesten hele mitt liv. Jeg har alltid syklet mye, både mot Larvik og Sandefjord. Disse 2,3 kilometerne uten sikret sykkeltrasé er skummel. Denne nedre veien er strekt trafikkert. Ikke minst er det mye tungtransport på akkurat denne strekningen. Det er egentlig en skam at ikke noe er gjort. Jeg tror at ting hadde vært annerledes om Tjølling fortsatt hadde vært egen kommune. Nå virker det som flertallet av politikerne har prioritert Stavern og Brunlanes. Kanskje fordi vi mangler politikere fra denne delen av storkommunen, sier Asbjørn Gjertsen.

Dette sa Terje Anthonsen og Øyvind Riise Jenssen for nesten ti år siden

 

Morten Riis Gjertsen er selv vararepresentant til kommunestyret for Høyre. Hans parti har hatt nettopp denne sykkelstrekningen på sitt program i flere perioder. Det har også Venstre. Lørdag var han i Klåstad-krysset sammen med Vestre-politiker Karin Frøyd fra Syrrist.

– Det er synd at ingenting gjøres. Nå er det viktig å påvirke det politiske miljøet i Larvik, slik at saken når fylkespolitikerne. For her har man ikke vært flinke nok. 17. mars behandlet fylkestinget forslag til handlingsprogram for fylkesveien i perioden 2018–20. Der er også gang og sykkelveier et tema. Av 22 prioriterte tiltak i Vestfold er strekningen Hem – Sandtra på 21 plass. Det forteller at vi i dag ikke akkurat er først i køen. Tre av tiltakene høyere på lista er i Stavern / Brunlanes. Dette kan tyde på en skjevfordeling, sier Karin Frøyd.

 

Om strekningen Hem-Sandtra skriver fylket dette i oversikten: «Et stykke mangler for å oppnå sammenhengende gang og sykkelvei helt fram til kommunegrensen til Sandefjord. Det er viktig fritidsstrekning for barn. Særlig viktig også med tanke på sommertrafikken. Høyt fartsnivå, sammen med smale veiskuldre gjør veien særlig utrygg for myke trafikanter.»

Les innlegget: Hvor hører vi egentlig hjemme?

– Og det er dette som er utfordringen. En ting er at strekningen er skolevei for svært mange. Og strekningen er ikke lengre enn at sykkel burde være et viktig transportmiddel. Samtidig er det mange store fritidsaktiviteter rundt Tjøllingvollen. Både idrettslaget og korpset er svært aktive, noe som betyr at de unge må ta seg fram og tilbake dit ganger om dagen. Det er rart at ikke prioriteringen av denne veistrekningen er gjort tidligere, sier tidligere politi i Larvik, John Angeltveit.

Morten Riis Gjertsen har allerede planene klare for videre framdrift. 18. oktober ønsker Høyre å levere en interpellasjon til kommunestyret i Larvik.

- Dette handler om miljø, sikkerhet og folkehelse. Interessen for vår Facebook-side viser at det er svært mange i Tjølling som er opptatt av situasjonen for de myke trafikantene. Dette må politikernes prioriteringer gjenspeile, sier Morten Riis Gjertsen.