Gå til sidens hovedinnhold

To år med KrF-gjennomslag

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De eldre skal sikres en verdig alderdom, klimagassutslippene skal kuttes, og familiene skal styrkes – ikke styres. Nå er det to år siden KrF inntok regjeringskontorene og sørget for å trekke politikken mot sentrum.

Det var nok mange som så for seg at det lille, gule sentrumspartiet skulle bli fullstendig overkjørt av de to, store blå. To år senere, ser vi at KrF har endret retningen på regjeringens politikk.

Ett år etter at KrF gikk inn, valgte Frp å gå ut av regjering. Det var en ærlig sak. KrF og Frp står politisk langt unna hverandre på mange områder. Politikken hadde blitt trukket så langt mot sentrum at Frp hadde fått nok. Resultatet ble en regjering med et tyngdepunkt enda nærmere sentrum.

Etter dette har KrF fortsatt å kjempe for de sakene som er viktige for oss og velgerne våre. Vi har ikke minst styrket familiene. Familien er selve grunnsteinen i samfunnet vårt, men dagens familier kommer i mange ulike varianter. Derfor må vi ha en politikk som legger til rette for at familiene kan ta ulike valg.

I løpet av de to årene som har gått, har KrF fått til en økning i barnetrygden på 8.200 kroner for barn opp til 6 år. Vi har fått til en målrettet satsing på å hjelpe familier med dårlig økonomi. Gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehagen er to av tiltakene. Vi har startet innføringen av fritidskortet, en ordning som på sikt skal bli nasjonal, og som skal sikre alle barn mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. Vi har økt støtten til de som ikke har rett på foreldrepenger betydelig. Vi har kort sagt investert mye i barn og familier, fordi en investering i barn og familier er en investering for fremtiden.

Men det er ikke bare barnefamiliene som er viktige. Alle eldre skal kunne leve gode, meningsfulle og verdige liv. Men også eldre er forskjellige. Derfor trenger vi ulike løsninger også for eldre.

I regjering har KrF sørget for 2000 flere omsorgsplasser. Vi har styrket frivilligheten, som gjør en viktig jobb blant eldre – ikke minst under pandemien. På KrFs landsmøte i mai skal vi også ta stilling til flere spennende forslag om hvordan vi kan gi de eldre mer valgfrihet. Det er ikke én løsning som passer for alle. Behovene er ulike. Da må vi også gi rom for ulike løsninger.

Den aller største utfordringen vi står overfor, er likevel klimaendringene. Vi er helt nødt til å lykkes med det grønne skiftet. Og for å lykkes, må vi spille på lag med næringslivet. Da KrF var et støtteparti til den blå-blå regjeringen, ble det brudd i budsjettforhandlingene på grunn av manglende klimasatsing. Nå har vi fått solide gjennomslag, og regjeringen har lagt fram en troverdig klimaplan som skal bidra til at Norge oppfyller sine internasjonale forpliktelser. Et av de mest spennende tiltakene, er satsningen på fangst og lagring av CO2.

Gjennomslagene vi har fått de siste to årene, viser tydelig at vi trenger et sterkt KrF. Vi skal fortsette å styrke familiene, jobbe for at eldre skal få en verdig alderdom og kutte klimagassutslippene.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.