– Det er ikke egentlig en kommunal stilling vi trenger, for de kommunalt ansatte er ganske flinke på dette med bevaring av strandsonen og kystnær natur, sier Mari Jetlund, leder for Larvik SV.

I både Færder og Fredrikstad har kommunen opprettet en stilling som skal arbeide direkte med å gjøre strandsonen tilgjengelig for alle.

– Vi har vært i kontakt med blant annet våre partikolleger i Færder, hvor det virkelig er en kritisk situasjon nå med strandsonen. Der har de nettopp fått på plass et fornuftig vedtak om å ha en egen stilling i kommunen for strandsoneproblematikk.

Vi graver i strandsonen

* Østlands-Posten og Sandefjords Blad samarbeider om et felles graveprosjekt der vi ser på forvaltningen av strandsonen.

* Spørsmål vi stiller er: Hvordan har det seg at kun henholdsvis 41,7 prosent og 32,7 prosent av strandsonearealet er tilgjengelig for folk flest i Larvik og Sandefjord, og hvor går utviklingen?

* Prosjektet er støttet av Fritt ord og Amedias gravefond.

* Har du tips? Da kan du sende det til ansvarlig redaktør i Østlands-Posten, Eirik Haugen, eller ansvarlig redaktør i Sandefjords Blad, Steinar Ulrichsen. Våre e-postadresser er: [email protected] og [email protected]

Forsømmer seg

Larvik SVs partiprogram fra 2019-2023 inneholder et ønske om å si nei til utbygging i strandsonen.

– Vi er veldig opptatte av denne saken, og ønsker derfor en stopp i dispensasjoner og generelt press på naturen langs kystlinja.

Her i Larvik mener hun imidlertid at å opprette en egen stilling i forbindelse med strandsoneproblematikk ikke er løsningen.

– Det er ikke administrasjonen som forsømmer seg her i Larvik, det er politikerne som forsømmer seg. Det er de som er problemet, sier Jetlund.

– Det er rett og slett politikken vi trenger endringer i, legger hun til.

LES OGSÅ: Lokker med 24 grader i vannet og gode forhold: – Her bades det for fullt

Vet hvor skoen trykker

I likhet til SV har Rødt et konkret punkt om bevaring av strandsonen i sitt partiprogram, hvor det står følgende: «Forsvar allemannsretten – også i strandsonen!». Steinar Henden i Rødt Larvik poengterer at en egen stilling viet til strandsonen er noe administrasjonen må vurdere og organisere.

– Det er de som vet best hvor skoen trykker. Det er jo folk i kommunen som jobber med dette, men man hadde selvsagt fått mer tid hvis det hadde vært en spesifikk stilling, sier Henden.

– Hadde det vært ubegrenset med midler og folk, hadde det vært en fin løsning, men per nå er det fint at strandsonen iallfall får fokus, legger han til.

I likhet med Jetlund er Henden enig i at det er på det politiske nivået det må gjøres endringer.

– I byggesak er de veldig strenge og det gjør at mange får avslag. Så klager de og kommer videre til planutvalget, altså opp til oss. Der har flertallet vært snille, og det må kanskje endres fremover, sier Henden.

LES OGSÅ: Lanserer nytt og spennende tilbud i august: – Folk i alle aldre er velkomne

Brukbart flinke

I motsetning til SV og Rødt, har ikke Høyre noe konkret om nedbygging av strandsone i partiprogrammet. Imidlertid synes Larvik Høyre fortsatt det er viktig å bevare strandsonen.

– Vi er veldig opptatt av å holde strandsonen åpen og tilgjengelig for allmennheten. Fra tid til annen kan det selvsagt være grunnlag for å gi en dispensasjon, men det bør være unntaket og ikke regelen, sier Birgitte Gulla Løken.

– Det finnes sikkert et og annet uheldig eksempel hvor det har blitt gitt dispensasjoner som fører til uheldig bygging, men jeg opplever at vi i det store og hele har vært brukbart flinke, legger hun til.

I 2005 ble det gjennomført et strandsoneprosjekt i Larvik kommune, hvor kommunestyret vedtok rammene for et kommunalt toårig prosjekt for å bedre allemannsretten i utmark i kystsonen. Gulla Løken satt i planutvalget for dette prosjektet.

– Det kan tenkes at det har gått så mange år at det er på høy tid å se på et sånt prosjekt igjen. Det er iallfall et tema det er viktig å sette fokus på.