Gå til sidens hovedinnhold

Tøffe tak i videregående: Grønn omstilling?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sektoren for opplæring og folkehelse i Vestfold og Telemark fylkeskommune har fått i oppdrag å avdekke 200 millioner i mulige kutt i kommende budsjettperiode – dette blir kalt grønn omstilling. Vi har som fagforening reagert på at grønn omstilling i liten grad føles dekkende for innholdet i denne prosessen, selv om bærekraftsmålene skal ligge til grunn for fylkeskommunens totale ressursbruk. Arbeidet med å avdekke mulige kutt i sektoren er delvis i gang og vi er blitt utfordret på å prioritere mellom disse ulike kuttområdene for å kunne nå de økonomiske sparemålene med minst mulig uheldige bivirkninger for opplæringstilbudet.

Vi i Utdanningsforbundet er svært bekymret for at eventuelle kutt i størrelsesorden 200 millioner ikke vil være mulig for sektoren å bære, uten at dette vil gi et dramatisk dårligere skoletilbud for elevene i vårt nye fylke. I drøftinger med arbeidsgiver har vi påpekt både at slike store samlede kutt vil være vanskelig å få til og også at vi har vanskelig for å se for oss at rammene kan tas ned i så stor fart som det legges opp til å planene og saksdokumentene. Å kalle kuttene for grønn omstilling provoserer nok unødig mye ute på skolene, vår opplevelse er at dette først og fremst handler om økonomisk innsparing.

Et resultat av stramme økonomiske rammer vil kunne være færre valgmuligheter mht. linjer på ulike skoler, flere elever i hver gruppe, vikarløse timer, at elevene får et for lavt timetall i fagene og at det blir færre elever som får tett oppfølging o.l.. I prosessen har vi hele tiden problematisert at en så trang økonomi nokså sikkert vil medføre et dårlige tilbud ut til elevene. Samlet kan dette dessverre føre til mer frafall og lavere gjennomføringsgrad for elever i vårt fylke. Det er fra politisk hold hevdet at tillitsvalgte støtter de tøffe, men nødvendige grepene i situasjonen. Vi tillitsvalgte har problematisert mulighetene for å gjøre kutt i denne størrelsesorden, vi har ikke anbefalt eller gått god for sparemålene, men påpekt hvilke tiltak som har de minste uheldige konsekvensene for sektoren, dersom kutt er påkrevd.

Vi har i alle innspill påpekt at de lovpålagte oppgavene og det pedagogiske tilbudet må skjermes så godt som mulig i en slik tøff kuttprosess, og at det ikke er gitt at opplæringssektoren kan spare slike summer i perioden. Vår oppfordring til det politiske nivået er å prioritere videregående opplæring, det kan være dyrt å spare seg til fant på ungdommens bekostning.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.