Bevilger to millioner til Krabbedammen

Nå bevilges ytterlige to millioner til prosjektet for å ivareta kulturminnet på Tollerodden.