Tomme busser: – Stengte skoler fører til et begrenset kundegrunnlag for oss