Skjørtvedt har vært i ØP i snart 11 år, hvor hun de fleste årene har jobbet som frontsjef på ØPs nettavis, før hun ble nyhetsleder i september 2020. I mai i år ble hun konstituert nyhetsredaktør, og hun har nylig signert kontrakt for å gå inn i rollen som fast ansatt nyhetsredaktør fra 1. desember. Nå venter imidlertid en ny konstitueringsperiode.

– Jeg hadde gledet meg til å ta fatt på jobben som nyhetsredaktør og alle de spennende oppgavene som ligger til den rollen. Nå blir det å holde i trådene til Eirik er tilbake, og bidra til at ØP ruller videre som vanlig, sammen med den flinke redaksjonen her. Jeg ønsker Eirik god bedring og håper han er snarest mulig på beina igjen, sier hun.

På sykehus

Eirik Haugen overtok som daglig leder og ansvarlig redaktør i ØP etter Terje Svendsen i april 2020. Han er nå sykemeldt, og det er per i dag ikke klart når han er tilbake i stillingen i avisa.

– Jeg er nå sykemeldt på ubestemt tid på grunn av komplikasjoner etter en sykehusinnleggelse og vet ikke når jeg kan være tilbake i jobb, sier Haugen i en melding fra sykesenga torsdag kveld.

– Tonje kommer imidlertid til å fungere helt utmerket som sjefredaktør. Hun kjenner kommunen og redaksjonen godt, dessuten er hun er person som setter pris på kontakten med leserne, skriver han i meldingen.

Godt team bak seg

Regiondirektør i Amedia Buskerud og Vestfold, og styreleder i Østlands-Posten AS, Øyvind Bladt Hagen, sier at det normalt ikke er vanlig at man konstituerer daglig leder når det er snakk om kortere sykdomsperiode, men at styret valgte å gjøre det denne gangen på grunn av de store endringene som skjer nå i avisa.

Fra neste uke går Østlands-Posten, sammen med Sandefjords Blad og Tønsbergs Blad, fra seks til tre papiravisutgivelser per uke, samtidig som innsatsen på nett økes.

– En sånn omstilling betyr naturligvis mye for mange, og da er det viktig at vi er godt rigget for å kunne svare på de spørsmål og henvendelser som kommer. Da er det også viktig at vi har en ansvarlig redaktør som er til stede og er tilgjengelig, sier Bladt Hagen.

Øyvind Bladt Hagen sier ellers at han har full tiltro til at Tonje E. Skjørtvedt vil klare å lede avisa på en god måte inntil Eirik Haugen er tilbake.

– Skjørtvedt har hatt en god læringskurve i sine roller, og jeg er sikker på at hun kommer til være en god leder i perioden. I ØP er det også et svært godt teamarbeid, og Tonje kommer til å få all den støtte hun trenger fra sine medarbeidere, sier Bladt Hagen.

– Ellers ønsker jeg naturligvis Eirik Haugen god bedring, og ser fram til at han er på plass som leder igjen så snart som mulig, sier han.