Toril trodde det hun fant her var muselort: – Blir tatt hånd om

En annen type pattedyr har inntatt eldresenteret ved Bøkeskogen.