I det siste har Østlands-Posten publisert flere leserinnlegg fra Tormod Knutsen der han kritiserer flere lokale politikere, spesielt min partikollega Birgitte Gulla Løken. Som en engasjert borger kan jeg ikke lenger sitte stille og observere dette «spørsmålsteateret» uten å kommentere.

Først og fremst er det verdt å påpeke at politikere er mennesker. De har rett til å endre mening, revidere standpunkter basert på ny informasjon, og lære av tidligere feil. Å forvente at hver enkelt politiker konstant skal svare på hvert eneste spørsmål, spesielt på plattformer som Facebook, er urealistisk og uærlig. Tormod Knutsens stadige henvisning til manglende svar virker mer som et forsøk på å male et bilde av en unnvikende politiker enn en ekte bekymring for kommunens ve og vel. I stedet for å fremme konstruktiv dialog, ser det ut til at Knutsen har valgt å følge en agenda som hovedsakelig handler om å sverte motstandere.

Hvis målet med innleggene er å skape en konstruktiv debatt, hvorfor er da tonen så aggressiv? Hvorfor denne konstante påpekningen av hva andre ikke har svart på, i stedet for å fokusere på hva man selv kan tilby velgerne?

Det er klart at politikere må stilles til ansvar for sine handlinger og avgjørelser, men det virker som at Tormod Knutsen er mer opptatt av å sette dagsorden enn å fremme en konstruktiv dialog.

Politikk, særlig i Larvik, er en arena hvor vi trenger å bygge broer, ikke brenne dem ...