Totalvraket bilen da han meide ned reflekspinner, veiskilt, ei postkasse og flere søppelbøtter

Mannen i 30-åra fyllekjørte og ble tatt to ganger. Blodprøver viste at han hadde rundt to i promille begge gangene.