Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Samtidig blir hastigheten økt fra 30 til 70 km/t. Vedlikeholdet av de to snart 40 år gamle bruene var opprinnelig ment å skulle være ferdig til høsten.

Etter at arbeidet har kommet i gang, viser det seg å være så omfattende behov for vedlikehold av rekkverket at det ville gå ytterligere tre år med samme framdrift. Dette vil bli en for stor belastning på trafikantene.

Omfattende vedlikehold

– Meningen har vært å utbedre rekkverket punktvis, men etter at vi har åpnet opp viser det seg at det er nødvendig å reparere rekkverkene i hele bruenes lengde, forteller byggeleder Terje Bergan i Statens vegvesen.

Onsdag denne uken fikk entreprenøren beskjed om at arbeidet skal avvikles så snart som mulig. I løpet av juni vil arbeidet være avsluttet.

– Det er viktig å understreke at arbeidet som gjøres, ikke har noe med selve den bærende konstruksjonen på brua å gjøre. Det er kun i rekkverket betongen byttes ut, fortsetter byggelederen.

Stor belastning

Påvirkningen fra ytre miljø har ført til at det har blitt behov for vedlikehold av betongen. Det har hele tiden vært problematisk å få utført arbeidet på en sikker måte. Samtidig har den reduserte hastigheten ført til at det i perioder har vært lange køer på E18. Denne belastningen ville fortsatt i tre år til for bilistene.

Nå blir resten av arbeidet utsatt til ny E18 åpnes mellom Langangen og Rugtvedt. Da vil trafikkbelastningen på de gamle bruene være betydelig mindre, slik at det blir lettere å utføre.

– I første omgang vil sikringsgjerdet i metall som brukes på bruene i dag, bli plassert lenger ut mot betongrekkverket. Deretter vil det bli satt opp et midlertidig betonggjerde som plasseres ut dagens rekkverk. Sikkerheten for trafikantene blir like god, understreker byggeleder Terje Bergan.

Omfanget av rehabiliteringsjobben har også en økonomisk side. Fordi arbeidet har blitt så mye mer omfattende, ville også regningen for den totale renoveringen blitt svært mye høyere enn planlagt.