Vegvesenet: – Det er fare på ferde

Tirsdag morgen ligger det an til en skummel kombinasjon på Vestfold-veiene: Regn som fryser til is på kald asfalt.