Gå til sidens hovedinnhold

Tre gode råd til kommunestyret

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Entusiastene i StiftelsenTollerodden har nye planer for det unike historiske miljøet de har skapt rundt en av Larvik store sønner. Nå har de lansert et Colin Archer formidlingssenter med redningsskøyta RS14 som kjerne. Det er beundringsverdig at de igjen tar sats og vil utvikle området videre. Skissene som er lagt fram av et mulig bygg har imidlertid skapt både begeistring og frustrasjon.

Formannskapet vedtok 29.09.21 å foreslå at Kommunestyret bevilger midler til Stiftelsen Tollerodden til utarbeiding av en reguleringsplan for et Colin Archer senter. De vedtok samtidig å fjerne paragrafen i den nye byplanen som setter maksimal byggehøyde til kote +15, dvs. tre etasjer, for Skottebrygga-området. Hensikten med høydebegrensningen er å sørge for en helhetlig utvikling av området i tråd med vernehensyn, siktlinjer, bydelens særpreg og unike kvaliteter. Dette er et historisk bygningsmiljø av både lokal og nasjonal verdi. Formannskapet vedtok også å utelate forslaget om å utrede en alternativ plassering på utsiden av Archer-eiendommen.

Larvik Byutviklingsforum mener begrensingen på tre etasjer må gjelde framtidige bygg i hele dette området, også for Archer-eiendommen og ved Skotta. Vi mener det finnes flere gode utformingsløsninger for bygg som kan huse RS 14. Løsninger som vil gi god formidling, ha høy attraksjonsverdi og bidra til en god helhetlig utvikling av Tollerodden/Skotta, – uten at bygget må være 18 meter høyt.

Vi er undrende til det politiske håndverket som utøves i denne viktige byutviklingssaken for Larvik, og har følgende forslag til kommunestyret:

  1. Kommunestyret bevilger de omsøkte midlene til et reguleringsplanarbeid for et Colin Archer-senter, og forutsetter at dette forholder seg til maks tre etasjer/kote +15 som skal vedtas for bygg i denne bydelen i den nye byplanen. Det er nødvendig med slike høydebegrensninger i dette svært verdifulle kulturmiljøet. En ev. dispensasjon fra byggehøyden må komme som en konsekvens av et konkret forslag til utforming av et Colin Archer-senter i reguleringsplanarbeidet, og ikke forskutteres nå slik Formannskapet har foreslått.
  2. Kommunestyret ber administrasjonen utrede to alternative plasseringer av et Colin Archer-senter utenfor Archer-eiendommen, ett ved langsiden av Skottebrygga (Skotta S – foran Rørleggersenteret) og ett på et annet egnet sted i området. Det vil gi et langt bredere beslutningsgrunnlag når saken skal opp til endelig politisk behandling og avklares med overordnede planmyndigheter med innsigelsesrett.
  3. Kommunestyret ber om at Larvik Museum/Vestfoldmuseene inviteres til å bli en formell part i den videre konseptutviklingen for et Colin Archer-senter i Larvik. Det er viktig at det parallelt også utredes en driftsmodell, et godt formidlingskonsept og et kostnadsoverslag for årlige driftsutgifter for senteret. Det tilhører en så stor sak at man har et bilde av hvilke langsiktige økonomiske forpliktelse kommunen vil måtte påta seg. Et slikt senter verken drifter eller vedlikeholder seg selv, og RS 14 må bevares forsvarlig.

Larvik Byutviklingsforum ønsker å bidra til at man utvikler en god og attraktiv formidling av Colin Archers liv, innovasjoner og båtbyggeraktivitet i Larvik. Dette må ikke bli en hastesak der man ikke tar seg tid til å jobbe fram en god og omforent løsning som vil tjene byen i mange 10-år framover.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.