Ingen av de tre kirkene er imidlertid blant dem som får mest penger i tildelingen.

Hedrum kirke får 490.000 kroner, mens Tjølling for 281.000 og Styrvoll kirke 87.000 kroner. Larvik noterte seg for tre av de seks kirkene som får penger i Vestfold og Telemark.

Alle de tre lokale kirkene får penger til klimaskallsikring for middelalderkirker i stein.

Som et ledd i regjeringens innsats for å få Norge ut av koronakrisen, har Stortinget i 2021 gitt en ekstrabevilgning på 59,3 millioner kroner over Barne- og familiedepartementets (BFD) budsjett til bevaringen av kulturhistorisk viktige kirkebygg. Som i tidligere utlysninger har departementet bedt Riksantikvaren om å forvalte midlene.

- Kirkene er viktige kulturminner og fellesskapsbygninger som mange har et nært forhold til. Midlene vil gi mange kirker et skikkelig løft i arbeidet med vedlikehold og istandsetting. Særlig viktig er det at en nå prioriterer de mange middelalderkirkene, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Både middelalderkirker og kirker fra før 1850 får støtte til vedlikehold, og 328 tilskudd er nå fordelt til 213 kirker siden høsten 2019. Det er gjennomført fem utlysninger med midler fra Barne- og familiedepartementet (BFD) til sikring av kulturhistorisk viktige kirker. Midlene har gått til brannsikring og istandsetting.

Det er femte gang i år at Riksantikvaren fordeler penger på vegne av Barne- og familiedepartementet. Dette har pengene gått til denne gang:

■ 22 tilskudd til utskifting av elektrisk anlegg

■ 28 tilskudd til istandsetting/sikring av klimaskall

■ 12 tilskudd til forprosjekt for utbedring av murverk

■ 14 tilskudd til forprosjekt slokkeanlegg