Gå til sidens hovedinnhold

Mille-Marie Treschow til minne

Artikkelen er over 2 år gammel

Mille-Marie Treschow har gått bort altfor tidlig, men hun rakk å utrette svært mye.

Født inn i en familie med store økonomiske verdier og sterke tradisjoner, fikk Mille tidlig og uventet ansvar for å føre forretningsvirksomheten videre. 32 år gammel var hun eneeier av Fritzøe Skoger og av konsernet Treschow-Fritzøe. Dette var i 1986, og selskapene sto overfor betydelige utfordringer.

I løpet av de neste tre tiår ble det gjennomført meget omfattende restrukturering, omstilling og nye investeringer.

Alle vi som fikk være med på dette arbeidet opplevde Mille som en engasjert og omsorgsfull eier og leder. Hun kombinerte forretningsforståelse, ansvarsbevissthet og grundighet med vilje til omstilling og evne til handling. Mille var åpen og lyttende, søkte råd, og var besluttsom når det var nødvendig. Hun var opptatt av sine medarbeidere, viste tillit og ga ansvar. Vi husker med glede både enkle møter og besøk ute i bedriftene som skapte nærhet til henne som eier, og flotte arrangementer på Fritzøehus hvor lojale medarbeidere fikk fortjent heder. Slik ble det skapt en bedriftskultur som er med på å forklare hvordan et norsk familieeiet selskap over generasjoner kan lykkes i møte med stadig mer krevende markeder og rammebetingelser. Mille var stolt da hun for få år siden kunne overlevere de lønnsomme, solide og fremtidsrettede familieselskapene til neste generasjon.

Treschow-Fritzøe har i mange år vært viktig for Larvik, og etter hvert også for andre lokalsamfunn når selskapene har ekspandert ved nye etableringer og kjøp av bedrifter. Familien Treschow har alltid vært opptatt av å skape utvikling og arbeidsplasser. Det har vært krevende perioder med nedbemanninger og endringer, men resultatene viser at det Mille gjorde i sin eiertid var riktig for den langsiktige levedyktigheten til selskapene. Dette følte hun omverdenen forsto og var takknemlig for. Et spesielt eksempel på dette er åpningen av kulturhuset Bølgen i 2009, hvor hun virkelig følte at Larvik-samfunnet satte pris på det hun bidro med for sin hjemby.

Mille var en foregangskvinne som bedriftseier og leder. Samtidig var den nære familien og vennekretsen alltid svært viktig for henne, og hun fikk heldigvis oppleve gleden ved å bli mormor.

Hun hadde stor interesse for friluftsliv, reiser og kulturopplevelser. Forvaltningen og rehabiliteringen av Fritzøehus står som et monument over hennes historieforståelse, kvalitetssans og kulturelle ansvarsfølelse.

Mille skulle fått oppleve mange gode år fremover, i glede over det grunnlag hun var med å skape og med engasjement for fortsatt utvikling av familiebedriften. Slik skulle det ikke gå.

Alle vi som arbeidet sammen med Mille føler et stort tap. På vegne av alle medarbeiderne

i selskapene vil vi uttrykke vår dype takknemlighet for det hun sto for og for hennes livsverk.

Kommentarer til denne saken