Tilbake til oversiktskart

Fritzøehus er et slott i Larvik som ble tegnet av Jacob Wilhelm Nordan og bygget av Michael Treschow i årene 1860–1863.

Slottet har siden vært eid av medlemmer av slekten Treschow.

Det ble utvidet i 1885–1889 og 1897–1898.

Samlet gulvflate er på 2.302 m² og inneholder 75 rom og 21 kjellerrom.

Slottet er Norges største privateide bolig.

Fritzøehus ligger i Fritzøehus park, en park på ca. 1.700 mål som i dag er et landskapsvernområde. Parken ble anlagt i engelsk stil i 1860-årene.

Parkanlegget ved Fritzøehus representerer det beste i norsk hagekunst fra slutten av 1800-tallet. Det er ukjent hvem som sto for konseptet. Representativ park i landskapsstil med tre allèer, den fra NV med portnerstuer og akseorientering ut mot Svenner fyr. Syd fra hovedhuset strekker det seg i dag et 150 m langt åpent plenfelt som opprinnelig trolig var oppdelt av gangveier og blomsterbed. I søndre ende en avlang speildam med springvann. Derfra utsikt over frukthagen som ligger lavere i terrenget ut mot sjøen. Parken er rikt utstyrt med skulptur og rammes inn av fremmede treslag, særlig bartrær.

I borggården står en vannfontene og en skulptur av en bjørn av Anne Grimdalen.

I hagen er det valnøttgran, slangegran og en kryp-Korea gran med lilla kongler. I parken finnes blant annet dåhjort og muflon, som er en villsaurase fra Middelhavet.

Fritzøehus eies nå av Mille-Marie Treschow.

Nedenfor eiendommen ligger Fritzøe golfbane og Fritzøe gård som eies av Mille-Maries søster Scilla Treschow Hokholt.