Tror på E18 åpning før påske – kan bli redusert fart på stedet i sommer

Alt av stein som skulle sprenges eller skyves ned er nå nede og kjørt bort, beskyttelsescontainerne er vekk, og nå gjenstår nesten bare «kosmetikk» før E18 ved rasstedet ved Bommestad kan åpnes igjen.