Merkelig rolige sitter vi framfor TV-skjermene våre. Dag etter dag blir det mer og mer klart at krigen i Ukraina eskalerer mot det som kan bli en tredje verdenskrig. Den kan i så fall bli verre enn de to første til sammen, for nå blir det truet med atomvåpen alt i utgangspunktet. Vi vet at mengder av slike våpen ligger klare til bruk både i øst og vest, og «hauker» fins det nok av!

«De som styrer verden, gjør så godt de kan», tenker vi kanskje i en blanding av håp og resignasjon. Nei, de gjør ikke det, ikke før de snur skjorta og lar våpenleveranser og krig bli avløst av krav om våpenhvile, forhandlinger og fred fordi verden må reddes fra katastrofe. Igjen og igjen ser vi at politiske toppledere står fram som maktmennesker med størst sans for seier og prestisje. Dessverre.

FN, vår felles fredsorganisasjon, står maktesløs, ser det ut for.

Hvem kan da redde verden? Kanskje vi, folk flest. Mange nok, og godt nok ledet og organisert, kan vi stille opp til massiv støtte for FNs fredsløsninger og i protest mot våre egne lederes mangel på krav til partene om våpenhvile og forhandlinger. Fakkeltog, vardebrenning, meningsytringer i alle medier – slikt har hjulpet før.

Fredsorganisasjonene våre må ta initiativet og ledelsen. Hos oss samler Norges Fredsråd de fleste, men Nei til atomvåpen kunne også ta avsparket. Situasjonen krever et sterkt initiativ, rask handling og internasjonal samordning. Sett i gang for oss alle før lyset går ned!