Gå til sidens hovedinnhold

Turistforeningen og Kyststi Tjølling

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Undertegnede representanter for LOT (Larvik og Omegns Turistforening) har vært foreningens representanter de siste årene i planlegging med å få en sammenhengende kyststi i Tjølling. Vårt mandat har vært å mene noe om hva som antas best for brukerne av en slik kyststi, samt at LOT er tiltenkt en oppgave med å være med og etablere og vedlikeholde selve stien når den kommer. Det har vært Larvik kommunes på sin side hatt egne representanter som har foretatt forhandlingene og dialogen med grunneierne. LOT har ikke hatt direkte kontakt med grunneierne.

Traséforslagene fra Larvik kommune og grunneierne har vært flere. Vårt forslag har alle i hovedsak basert seg på å gå i utmark og på kjente og eksisterende veier og stier og i jordkanten. Vi har i vårt forslag søkt i størst mulig grad å legge stien der den medfører minst mulig sjenanse for beboere, hytteeiere, fugler, planter o.a. Samtidig har en søkt å gi de som skal ferdes på stien en best mulig naturopplevelse. Turistforeningen er opptatt av «det enkle friluftslivet» herunder å ta vare på naturgrunnlag og naturmangfold.

Kommunedirektøren i Larvik kommune hadde foreslått et trasévalg som etter vår mening var for lite kystnært og i for stor grad gikk på asfaltert vei uten fortau. Vi foreslo at hovedutvalgets medlemmer befarte deler av indre Viksfjord for å se nærmere på mulighetene her. Vi viste samtidig til «helhetlig plan for Oslofjorden», som er en plan fra regjeringen som bl.a. tar sikte på å økt aktivitet i strandsonen, og skal legge til rette for en sammenhengende kyststi.

Vi kjenner oss ikke igjen i de synspunktene grunneierne kom med i Østlands-Posten 21. oktober 2020, hvor Østlands-Posten skrev «Langer ut mot Turistforeningen». Vi har ikke konflikt med grunneierne og vi har heller ikke forhandlet med dem. Vi har synspunkter på hvor traséen skal bør gå og har forståelse for at andre ønsker noe annet – vårt mandat er å forsøke å få til en best mulig kyststi. At Per Manvik fra talerstolen i kommunestyrets møte 11. november sier at «Turistforeningen har rotet det til» og kritiserer oss, uten at han på forhånd har snakket med oss eller at vi får anledning til å forklare oss, hører ikke hjemme i en anstendig debatt. At Birgitte Gulla Løken sa at hans kritikk av LOT er urimelig, avfeide han med å si at «jeg står ved kritikken av Turistforeningen». Uttalelser som det er med på å polarisere debatten, spesielt når man ikke setter seg tilstrekkelig inn i saken. Per Manvik er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

LOT er positive til det kommunestyret nå har vedtatt, og at arbeidet med en sammenhengende kyststi i Tjølling fortsetter. Selv om hele kyststien lar vente på seg, vil vi heie på det arbeidet som nå skal forgå.

Kommentarer til denne saken