Gå til sidens hovedinnhold

Turistvei i Brunlanes

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ser de er i full gang med noe som ser ut som en turistvei fra Stavern mot Helgeroa. Det er sikkert veldig bra. De som har presset fram prosjektet kaller det sykkelsti. Dem om det. Men en imponerende pressgruppe. Det skal de ha.

Dette er en strekning som i sommerhalvåret fra mai til september har stor trafikk bestående i hovedsak av turister. Strekningen har liten og spredt bebyggelse og har i vinterhalvåret liten trafikk i hovedsak bestående av fastboende. Jeg sykler der ofte på kveldstid fra mars til november og det kan gå flere kvelder der jeg faktisk ikke møter en eneste bil på strekningen Helgeroa til Fredtun. Ja, veien har i vinterhalvåret trafikk som en middels stor norsk bygdevei. Prosjektet er finansiert av fylkeskommunen til en prislapp på kr 90 millioner kroner. Noen fra fylkeskommunen, Statens vegvesen, Trygg Trafikk, politi etc. som har uttalt seg og vært positive til prosjektet, er blitt tatt grundig ved nesa.

Fra Larvik, (Bakkane) til Helgeroa derimot er det trafikk hele året fra 0600–2400. Ingen sykkel og gangvei. Trafikken her har mangedoblet de siste åra som en følge av etableringer av nye store boligfelt i Helgeroa og Havna. Ingen veiskulder slik at syklister og gående blir presset ut i veien sammen med bilistene. Farten er også stor med hyppige kontroller fra UP. Stor trafikk av fastboende, busser hver time, steintrafikk til brudda i Tveidalen samt næringstrafikk til bedriftene her ute. Veldig lite av dette finner vi på strekningen Stavern-Helgeroa. En trafikkmåling, dersom det i det hele tatt er gjort noen, ville fort ha vist det. Men her har fylkeskommunen og andre altså kommet til at det ikke er behov for sykkel og gangvei på strekningen. Forstå det den som kan! Må det ikke være slik at det må bygges sykkel og gangsti der det faktisk bor mennesker og der det er stor trafikk?

Prosjekt sykkelvei har vært en del av en langvarig politisk prosess og en dragkamp mellom partiene. Virker som de underveis har mista fokus og gjort det til en prestisje sak. Når det først går politikk i det ... etc. Høyre ser ut til å ha tatt det lengste strået.

De kan umulig ha forstått rekkevidden av hva de har vært med på.

Kommentarer til denne saken