Turngruppa deltok i sin første konkurranse på åtte måneder: – Litt merkelig

Lørdag fikk turnerne konkurrert for første gang siden koronaen inntraff i mars, men på en litt annerledes måte enn det de er vant til.