Søndag 20. oktober mobiliseres det igjen til dugnad i verdensklasse. Årets TV-aksjon kan nå ut til mer enn 1,5 millioner mennesker, og bidra til et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder.

Vi har mye å være stolte av i Vestfold! Bare tenk på alle mulighetene som ligger i fylket vårt innenfor opplæring, næringsliv, kultur og idrett, naturopplevelser, samferdsel og helse. Politikerne i Vestfold jobber hver dag for å utvikle Vestfold-samfunnet, og gjøre det enkelt for deg som innbygger å benytte mulighetene.

Med årets TV-aksjon tar vi engasjementet med å utvikle samfunnet langt utover eget fylke. Det gjør vi fordi ikke alle har de samme mulighetene som nettopp du har. Kvinner og barn i store deler av verden rammes hardest av fattigdom, og kvinner har ikke de samme mulighetene og rettighetene som menn.

Påvirker 1,5 millioner mennesker

Årets slagord er «Nå er det hennes tur». Med pengene fra årets TV-aksjon skal CARE gi 400.000 kvinner opplæring i å starte egen bedrift, få egen inntekt, mulighet til å spare og låne penger, rett til å bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt gjennom politikken og i lokalsamfunnet. Dette vil gi ringvirkninger for mer enn 1,5 millioner mennesker.

Ulikhetene i verden er enorme, og det er som oftest kvinner som rammes hardest av urett. I vår demokratiske verden kan dette virke fjernt; for oss er det en selvfølge å ta likestilling på alvor, og sørge for like vilkår uavhengig av kjønn. Hvor hadde egentlig Norge vært i dag uten arbeidet for likestilling?

Kvinner er nøkkelbrikker i utvikling av samfunnet. Hvis kvinner får jobbe, bestemme over egen kropp og bruke sin egen stemme, vil det bli mindre sult, mindre fattigdom, mindre vold og mer rettferdighet. Bare de får muligheten, vil de utgjøre en stor forskjell.

Årets TV-aksjonsmidler går til CAREs arbeid i ni land: Niger, Mali, Den demokratiske republikken Kongo, Burundi, Rwanda, Myanmar, Afghanistan, Jordan og Palestina.

Bli med på verdens største dugnad!

TV-aksjonen NRK er verdens største dugnad, og bøssebærerne er gullet i TV-aksjonen! 7 000 fantastiske frivillige over hele landet organiserer TV-aksjonen lokalt og jobber for å mobilisere 100 000 bøssebærere.

Det lokale engasjementet er noe av det som gjør TV-aksjonen helt unik, og du kan bli med ved å gi 2 timer av din tid på søndag. I fjor ga innsamlingen til sammen 239 millioner kroner på landsbasis, og ca. 12 millioner ble samlet inn i Vestfold.

Mange av oss har et «hjertebarn»; enten det er det lokale fotballaget, korpset eller speideren. TV-aksjonen er noe vi alle kan samles om uavhengig av hvilket fotballag man heier på, politisk tilhørighet eller trosretning.

Grip sjansen til å gi kvinner i noen av verdens mest sårbare områder en mulighet til å skape et bedre liv for seg og sine. Vi har vist at vi kan. La oss vise det igjen!