Tydelige merker etter bål på kulturminne: – Et klart brudd på kulturminneloven

Midt inne i den største steinsettingen på Istrehågan i Larvik har noen fyrt opp bål eller satt en grill.