Debatten om bruken av regnbueflagget på kommunale flaggstenger har vært diskutert mye i Østlandsposten denne sommeren. Sekretær i Partiet De Kristne, Solfrid Jarsve Brekke, startet debatt med et leserinnlegg hvor hun spør «Hvorfor flagger Larvik kommune for Pride?” Flere politikere og engasjerte lesere har skrevet innlegg i avisa. Sjefredaktør i ØP, Eirik Haugen, har også sagt sin mening om flagging fra kommunale flaggstenger. Stort sett har debatten vært saklig, selv om det er lett å gå i skyttergravene, spesielt på sosial medier.

Siste nytt i saken er en annonse fra Stiftelsen MorFarBarn som ØP trykket i avisen, dette til stor forargelse for mange lesere. Flere er kritiske til innholdet, og noen mener det burde være forbudt å trykke denne type ytringer. Sjefredaktør Eirik Haugen påpeker at synspunktene til organisasjonen er kontroversielle, men at de er innenfor rammene for ytringsfriheten og at avisen også må kunne gi de spalteplass. For sjefredaktør Haugen er det allikevel viktig å få fram at ”holdningene deres er både gammeldagse og skremmende”. Annonsen tar opp noen etiske problemstillinger som også har vært oppe til diskusjon på Stortinget for ikke mange ukene siden, for eksempel om eggdonasjon skal tillates, surrogati og assistert befruktning for enslige. Poenget mitt er at det må være toleranse for ulike meninger også i denne type spørsmål. Jeg mener det er viktig å være åpen for at organisasjoner og mennesker som vi i utgangspunktet ikke identifiserer oss med, kan ha noe fornuftig å komme med. Ved å stemple meningene som skremmende og gammeldagse oppmuntrer verken sjefsredaktøren eller andre til en saklig og god debatt. Vi må kunne argumentere for ulike syn og tåle at andre har meninger som vi ikke er enige i – dette er demokrati i praksis.

Ellers en stor takk til høyrepolitiker Kjetil Vold for et saklig og prinsipielt godt innlegg som setter spørsmålstegn ved bruk av regnbueflagget på offentlige flaggstenger.