Det kjennes ikke godt å si det, men pr. nå framstår Erna Solberg og KrF-Bollestad som mer humane enn Anniken Huitfeldt og Trygve Slagsvold Vedum. Det var da Erna henta hjem det syke barnet – og hans mor – fra Al Hol-leiren i 2019 at FrP forlot regjeringa. Den avgjørelsen fra Ernas side sto og står det respekt av. Erna Solberg trakk opp en rettesnor da hun i 2019 beskrev det som «en test for det norske samfunn å sørge for at foreldrenes handlinger ikke skal ramme barna».

Den testen ser det ut til at Huitfeldt & co. ikke består. Innvandringsregulerende hensyn trumfer humanismen. «Vi har ingen plikt til hente disse barna etter Folkeretten» sier Huitfeldt. Det er som å høre Listhaug. Flere som forstår hvorfor SV forlot Hurdal? Så «hjelpe dem der de er» betyr å overlate dem til seg sjøl. Sannsynligvis betyr det en ufattelig naiv tilnærming. Risikoen er stor for at de som blir etterlatt i disse leirene vil bli utsatt for et press til å tilslutte seg IS, som er på ny frammarsj. Kurderne som vokter leiren til de norske barna og mødrene deres sier det klart, at alle vil bli utvist til sine hjemland, da kurderne ikke vil klare å opprettholde ro og orden, og IS allerede er inne i leirene og utøver tvang og vold mot de kvinnene som ikke tilslutter seg. Det vender FrP – og AP/SP – det døve øret til. Det er åpenbart ikke «vårt problem» – de kan skylde seg sjøl. Og ja, kvinnene skal stå til ansvar for det de har gjort, og det er de beredt til.

Det er nok domstolene og PST også beredt til å passe på, på vegne av oss alle. Men nå er det barna dette handler om. Foreldrenes handlinger skal ikke ramme barna. Men det er det de gjør, om ikke Norge snur og henter dem hjem. En forferdelig oppvekst – og store muligheter for rekruttering til terrorisme. Det er prisen Regjeringa og FrP ser ut til å være mer enn villige til å betale, for å slippe og hente hjem et lite antall uskyldige barn, og deres mødre. Nansen ville snudd seg i sin grav. Norge er ikke lenger en humanitær stormakt, men en livredd rik nasjon som bygger murer å forskanse seg bak. Murer av angst og motvilje. Det motsatte av internasjonal solidaritet.

Hva mon kurderne synes om oss, etter at blant annet Russland har henta hjem sine IS-fanger fra de samme leirene? Mottoet for norsk flyktningpolitikk ser ut til å være: Først meg sjøl, så meg sjøl, så min neste – om det er til mitt eget beste? FrP kan juble. Vi andre kan bare gremmes.