Uforutsigbar næringspolitikk

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Kommunestyret har behandlet videre skjebne for området Lesten ved Kjerringvik. Vedtaket som ble fattet med H, Ap og Sp i spissen gir grunn til bekymring for Larviks omdømme utad.

Ved rullering av kommunedelplan i 2007, ble det aktuelle området omdisponert fra LNF til bolig. Fylkeslandbruksdirektøren og fylkeslandbruksstyret hadde ingen innvendinger mot at det nå kunne startes bygging av boliger. Vedtaket ble fattet i Larvik og det ble gitt tillatelse til å starte detaljplanlegging.

Jordvern trekkes fram som det altoverskyggende i saken om Lesten. KrF er for jordvern. Men jeg har lyst til å understreke:

1. Larvik kommune må holde hva vi har lovet. I denne saken er området omdisponert fra LNF til bolig for 13 år siden. Flere partier var med å godkjenne endelig reguleringsplan for Torstvedt jordet, selv om man egentlig ønsket å si nei på grunn av jordvern. Begrunnelsen for å si ja: «Vedtaket ble fattet for så lenge siden. Vi må være forutsigbare; vi kan ikke snu nå». Bør ikke det samme gjelde for aktørene på Lesten?

2. På Torstvedt blir det bygd ned ca. 60 dekar flott matjord. Dyrking har pågått helt til gravemaskinene kom; med andre ord jord som ga god avling. Området på Lesten er under 9 dekar og man stoppet dyrking i 1997 med begrunnelse vanskelige dyrkingsforhold. Det hevdes at Landbrukskontoret anbefalte juletredyrking som siste utvei. Det sier kanskje sitt om jordas egnethet til matproduksjon.

Det lages nå et poeng av at det har gått lang tid fra tillatelse ble gitt før det har skjedd noe på området. Det må kunne sies til dette at eiendomsutvikling generelt tar lang tid og det er heller ikke slik at alt til enhver tid går på «skinner». Ofte inntreffer det hendelser som ikke var planlagt og som kan medvirke til å forsinke prosessen. Tiltakshaver jobbet for å ferdigstille regulering i løpet av 2020. covid-19 har medvirket til å forsinke denne prosessen. Når det politiske flertallet vedtar å inndra rammegodkjenningen kort tid før aktørene planla oppstart, er det mange tapere som sitter igjen. Grunneier, Block Watne AS og Mer AS har handlet ut fra et lovlig fattet vedtak i Larvik kommune. Investeringer som er foretatt må sees som tapt. Men dens tørste taperen i denne saken er Larvik kommune. Hvilken næringslivsaktør ønsker å investere langsiktig i en slik kommune? Tillatelser gis og trekkes tilbake helt uvilkårlig ut fra et vekslende politisk flertall. Særlig overrasker det meg at Høyre ikke ønsker å gi næringslivet i vår kommune mer stabile rammevilkår. Det hjelper lite med festtaler når man i praktisk politikk viser det motsatte.

KrF ønsker bosetting i hele vår kommune. Vi ser verdien i at mennesker kan velge bosted også utenfor våre byer og tettsteder. Kjerringvik er et flott område der mange gir uttrykk for ønske om å flytte «hjem», men det er også et attraktivt sted for nye innbyggere til vår kommune. Da må vi føre en politikk som åpner for boligbygging også i slike områder.

Det arbeides aktivt med kyststi gjennom Tjølling. I den forbindelse er trafikkutfordringene i Kjerringvik en stor utfordring videre. Når vi tar hensyn til parkeringsbehov både for båtfolk, tilreisende og parkering i forbindelse med kyststien, er det i dag en stor underdekning av parkeringsplasser. Det skal også nevnes at allmennheten har for få parkeringsplasser når man skal besøke badestranden ved Svinevika. Området ved Lesten har tidligere vært benyttet til parkeringsplass. Tiltakshaver er villig til gjennom reguleringsplan å bygge også offentlige parkeringsplasser på området Lesten. Dette ville vært til glede for badegjester i Svinevika like mye som besøkende til Kjerringvik. Det politiske flertallet i Larvik kommune har nå gjennom sitt vedtak sørget for at så ikke skjer.

Det er å beklage!

LES OGSÅ:

Etter 13 år er utbyggerne endelig klare til å bygge hus her – men nå har kommunen snudd

Denne gjengen møtte veggen i kommunestyret – får ikke lov til å bygge her

Les loggen fra kommunestyremøtet onsdag


Fikk du med deg disse innleggene?

Klokt å satse på integrering nå

«Det er greit å snakke om det»

Klimasøksmålet i Høyesterett

«I have a dream» – visjonen for vår by Larvik er å slippe kilden fri!

Et lyskespark til THVGS og kultur


Har du noe på hjertet du mener er viktig, noe du vil ta opp eller løfte i Larvik? Send oss et leserinnlegg ved å klikke deg inn her da!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken