Takk Rørvik - jeg istemmer: Slava Ukarini!

Det er ett år siden Putin og hans medansvarlige startet den siste voldtektshandlingen av og overgrepet mot Ukraina og det ukrainske folk. Ukraina trenger og må få all den hjelp som er nødvendig for å stanse overgrepene. Raskt! Nå!!

Vi kan alle bidra på et eller annet vis. Gjør det!

Igjen: Slava Ukraini!!