Ulven har tatt fire lam

Det dukker opp stadig flere lam som er tatt av ulven. Så langt er det funnet fire drepte lam.