Stasjon Larvik rykker ut på trafikkulykke i krysset Stavernsveien / Holmejordetveien, der en MC og en bil har kollidert. Nødetatene er på plass, og det meldes ikke om alvorlige personskader. En ambulanse kjørte imidlertid fra stedet med blålys.

Klokka 16.40 hadde en bil kjørt inn i autovernet ved Solum på E18. Ingen personskader. Bilberging på vei. Hastigheten er satt ned midlertidig.